جمعه, 15 مهر 1401

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

  • Time : ۱۴:۵۱:۲۲
  • Date :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
  • News Code : ۱۷۲۳۲۹
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود:
برگزاری رویداد جذب سرمایه گذار

برگزاری رویداد جذب سرمایه گذار 

هم زمان با برگزاری جلسه شش ماهه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر  در مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا  رویداد "جذب سرمایه گذار" با حضور ۸ تیم استارتاپی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ رویداد جذب سرمایه گذار همزمان با جلسه شش ماهه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی (مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا) روز دوشنبه 28 شهریور ماه 1401 در مرکز شتابدهی سعیدی با حضور دکتر مخبر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ولدان سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر نیک وش رئیس مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا، هشت تیم استارتاپی و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و فناور برگزار شد.

این رویداد با هدف جذب سرمایه برای تیم های استارتاپی منتخب وستا و آشنایی سرمایه گذاران با پروژه های استارتاپی مناسب جهت سرمایه گذاری شکل گرفته و هریک از تیم ها در حضور سرمایه گذاران به ارائه طرح خود پرداختند.

صندوق پژوهش فناوری استان البرز، موسسه میراث جاویدان، صندوق توسعه کارآفرینی بهمن، صندوق توسعه پژوهش و فناوری کشاورزی و صندوق‌ پیشگامان از سرمایه گذاران این رویداد بودند.


 

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags